CE’DE YÖNTEM VE MODLAR – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

CE’DE YÖNTEM VE MODLAR – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Ocak 2021 Elektroforez ne amaçla kullanılır? Jel elektroforez nedir? Kapiller elektroforez Poliakrilamid jel elektroforez 0
CE'DE YÖNTEM VE MODLAR – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

CE’DE YÖNTEM VE MODLAR

Kılcal elektroforez tekniği, üç ana yöntem grubuna ayrılır:

(1) Hareketli sınır CE
(2) Kararlı hal CE
􏰃 İzotakoforez (ITP)
􏰃 İzoelektrik odaklama (IEF)
(3) CE Bölgesi
􏰃 Kapiler jel elektroforezi (CGE)
􏰃 Ücretsiz çözüm CE
􏰄 Kapiler bölge elektroforezi (CZE)
􏰄 Misel elektrokinetik kapiler kromatografi (MEKC)
􏰄 Kiral CE (CCE)
􏰃 Kapiler elektrokromatografi (CEC).

En çok bölge kılcal elektroforetik yöntemler uygulanır ve bu nedenle daha ayrıntılı olarak tartışılır. Diğerleri kısaca tartışıldı.

A. Hareketli Sınır CE

Hareketli sınır elektroforezi, 1930’ların sonlarında Tiselius3,7 tarafından tanıtıldı, ancak şimdi zayıf ayırma yeteneklerinden dolayı modası geçmiş hale geldi. Teknik, Bölüm V.C.2’de açıklanan yeni bir CE sisteminin aynı konfigürasyonu kullanılarak bir kapilerde gerçekleştirilebilir. Örnek, enjeksiyon tarafındaki elektrolit bölmesine tek bileşen olarak doldurulur.

Diğer bölmede, numune bileşenlerinin hareketliliğinden daha yüksek bir hareketliliğe sahip bir elektrolit kullanılır. Kapiler ayrıca yüksek hareket kabiliyetine sahip elektroliti içerir ve iki bölmeyi birbirine bağlar. Uygun bir potansiyel uygulayarak, iyonlar üretilen elektrik alanında göç eder.

En yüksek hareketliliğe sahip olan kapilerdeki elektrolit, ilk önce kapiler boyunca hareket eder, ardından numunenin art arda daha yavaş bileşenleri gelir. Belli bir süre sonra, numune bölgesindeki en hızlı bileşik numune yığınından çıkar ve bunu, bir sonraki daha yavaş bileşik ve en hızlı bileşiğin bir karışımını içeren bir bölge izler.

Bu bölgeyi yine üçüncü yavaş bileşik ve ilk iki en hızlı bileşiğin bir karışımını içeren bir bölge izler. Aslında, yalnızca numunenin en hızlı yer değiştiren iyonunun saf bir bölgesini elde etmek mümkündür, bu da yöntemi yapar. Sistematik kullanım için daha az çekici.3,41 Hareketli sınır CE, dökme malzemenin hazırlayıcı olarak ayrılması için ilginç olabilir.

Elektroforez ne amaçla kullanılır
Jel elektroforezi
Elektroforez çeşitleri
Poliakrilamid jel elektroforezi
Kapiller elektroforez
SDS-PAGE elektroforez
Jel elektroforez nedir
Agaroz jel Elektroforezi sonucu yorumlama

B. Kararlı Durum Kapiler Elektroforezi

ITP ve IEF, sabit CE’deki ana temsilci modlardır. Bu yöntemlerde göç açısından belirli bir kararlı durum aşaması elde edilir. Şekil 1’de anlatılana benzer deneysel bir düzene sahip mevcut ticari CE sistemleri bu yöntemlerde kullanılabilir.

Tipik olarak, bir ayırma elde etmek için oluşturulacak bir gradyan gereklidir. “Öncü” ve “sonlandırıcı” elektrolit sistemleri kullanılarak, ITP’de potansiyel bir gradyan oluşturulur. Enjeksiyon yan bölmesi, numune bileşenlerinden çok daha küçük bir hareketliliğe sahip olan “sonlandırıcı bir elektrolit” ile doldurulmuştur.

Saptama tarafındaki kılcal boru ve bölme, numune bileşenlerinden daha yüksek bir hareketliliğe sahip bir “önde gelen elektrolit” ile doldurulur. Numune, kılcal damarın girişinden küçük bir tıpa içine enjekte edilir. Uygun bir voltaj uygulandığında, iyonlar hareketliliklerine göre göç eder. Önce, önde gelen elektrolit, ardından ardışık hareket kabiliyetine sahip numune bileşenleri ve son olarak sonlandırıcı elektrolit yer alır.

Birbirinden uzağa göç etme eğiliminde olan bölgelerin farklı göç hızları nedeniyle yüksek verimli ayırmalar sağlanabilir. Bölgelerin ayrılması, kılcal kısımların yalnızca su ile dolu olacağı (çok düşük iletkenlikle) ve akım akışının kesileceği anlamına gelecektir. Kılcal damar boyunca akım akışını sürdürmek için, bölgeler ayrı fakat birbirine bitişik göç eder.

Potansiyel gradyan her bölge içinde sabittir, ancak bölgeden bölgeye aşamalı olarak artar.122,7,19 ITP çok yüksek çözünürlüklü ayrımlara neden olur, ancak yalnızca iyonik bileşiklerin ayrılması için faydalıdır. EOF oluşumunu önlemek için genellikle ön işlem görmüş kılcal damarlar gerektirir. ITP, diğer CE tipi ayırmalardan önce örnek ön konsantrasyon adımı olarak faydalarını göstermiştir.

IEF’de tipik olarak amfolitten oluşan elektrolit sistemleri tarafından üretilen bir pH gradyanı kullanılır. Elektroozmozdan kaçınmak için kaplanmış bir kılcal damar kullanılır. IEF modu, özellikle proteinler, peptitler, amino asitler gibi zwitter iyonik bileşiklerin yanı sıra çeşitli ilaçların ayrılması için de uygundur.

Numunenin enjekte edilmesinden ve potansiyelin uygulanmasından sonra, numune bileşenleri, net yüklerinin sıfıra eşit olduğu kapilerdeki bir pH’a göç eder. Bu noktada, izoelektrik nokta, bir bileşiğin hareketliliği de sıfıra eşittir ve bu nedenle bileşiğin göçü durdurulur.

PH gradyanının odaklanma etkisi nedeniyle bant genişlemesinden kaçınılır. Bir sonraki adımda bölgeler dedektöre getirilir ve kılcal damarlardan çıkarılır (örneğin bir basınç farkı uygulayarak). 1,7,19 IEF uygulamaları Bölüm 12 ve 16’da verilmektedir.

C. ZoneKapiller Elektroforez

Bu yöntem grubunda, numune bileşenleri, bir jel (CGE) veya bir elektrolit (serbest çözelti CE) olabilen bir ortam içinde kapiler boyunca bölgeler içinde farklı şekilde hareket edebilir. Bölge elektroforezi için ticari CE sistemlerinin deneysel kurulumu, Şekil 1’de sunulana benzer.

1. Kılcal Jel Elektroforezi

CGE’de kılcal, kılcal kısımda polimerik bir ağ56 oluşturan bir poliakrilamid veya agaroz jel ile doldurulur ve analitler jelin gözeneklerinden geçerken türlerin moleküler boyuta göre ayrılması için bir moleküler eleme mekanizması sağlar (ayrıca yük yoğunluğunu belirler). . Ek olarak, jel difüzyon nedeniyle bölge genişlemesini önler ve duvar adsorpsiyonunu ve elektroozmozu önler.

Son derece yüksek verimli (metre başına 30 milyon teorik plaka) ayırmalar elde edilmiştir. CGE, Bölüm 14 ve 15’te kapsamlı bir şekilde tartışılacağı gibi, proteinler, polinükleotitler ve DNA fragmanları gibi büyük biyomoleküllerin ayrılması için özellikle faydalıdır.

Geleneksel levha jel elektroforezine göre önemli avantajları vardır: küçük numune gereksinimi, otomasyon, yüksek hassasiyet, yüksek verim, hızlı ve verimli moleküler kütle belirleme, iz kantitasyonu ve çok çeşitli büyük biyomoleküllere uygulanabilir.

Bu alandaki kapiler dizili aletlerin uygulanması, yüksek verim için çok tipiktir. CGE, genomik alanında tercih edilen yöntemdir ve yüksek verimli araçların piyasaya sürülmesi sayesinde, gen dizilimi bugün büyük ölçüde de ilerlemiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir