Sakaritlerin Ayrılması – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kiral İyonik Sıvılar ile Sıvı Kromatografi – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Amino asitler, terpenler, alkoller, aminler ve kafur içeren on iki rasemik substrat ayrıldı, bu da tek duvarlı karbon nanotüplerin kiral iyonik sıvı sabit fazda enantiyoseparasyonu iyileştirdiğini gösterdi. Tek duvarlı karbon nanotüpler, kılcal tüpte bir iskelet ağı yapısına sahip bir katman oluşturduğundan, bu etki, kılcal kolonun iç duvarının geliştirilmiş yüzey ıslanabilirliğine atfedilmiştir. Aynı kiral iyonik sıvı…
Devamı


20 Aralık 2020 0