G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

“Antijen Alma” Yöntemleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Spesifik Olmayan Antikor Bağlanması Okuyucular, birincil antikorların, büyük ölçüde Fc fraksiyonları aracılığıyla doku kesitlerine spesifik olmayan şekilde bağlanabileceğine dikkat etmelidir. Sorunun poliklonalde meydana gelmesi monoklonal reaktiflerden çok daha fazladır. Bu genellikle uygun, bağışık olmayan serum ile “bloke etme” yoluyla üstesinden gelinebilir. “Antijen Alma” Yöntemleri Enzim ön işlemi 1970’lerin sonlarında, immün boyamanın, sıklıkla, pronaz veya tripsin…
Devamı


4 Mayıs 2021 0