Monokasyonik IL-Bazlı Durağan Fazlar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Monokasyonik IL-Bazlı Durağan Fazlar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Karşı Akım Kromatografisinde (CCC) IL’ler Benzersiz çözme yeteneklerine sahip yeni çözücüler olarak IL’ler, Tablo 9.2’de özetlendiği üzere, CCC’de [96] bir uygulama alanı bulmuşlardır. Kutupsuz sistemler için, CCC’de kullanılabilirliklerini desteklemek için seçilen IL’nin diğer çözücülerle uygun şekilde karıştırılması (genellikle yüksek viskoziteleri göz önüne alındığında) gereklidir. IL’nin CCC’de çözücü olarak teorik uygulanabilirliğini inceleyen ilk rapor, 2003 yılında…
Devamı


20 Aralık 2020 0