Çalışma Bölümleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

SEÇİM FAKTÖRLER VE DÜZEYLER – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

USP’nin sağlamlık tanımı, aşağıda verilen ICH’nin (Beşeri İlaçların Tescili için Teknik Gereksinimlerin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Konferans) tanımına eşittir. ICH yönergeleri, sağlamlığı “Analitik bir prosedürün sağlamlığı, yöntem parametrelerindeki küçük ancak kasıtlı varyasyonlardan etkilenmeden kalma kapasitesinin bir ölçüsüdür ve normal kullanım sırasında güvenilirliğinin bir göstergesini sağlar.” Dolayısıyla, bir yöntemin sağlamlığı, analitik sonucu etkilemeden başka bir laboratuvara aktarılma…
Devamı


11 Ocak 2021 0