Jinekolojik Sitopatoloji – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ayırma Bilimlerinde Kiral İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Liu vd. Rosmarinus officinalis’ten karnozik asit, rosmarinik asit ve uçucu yağı, bir kombine mikrodalga çözündürme-hidrodistilasyon yaklaşımı kullanılarak iyonik sıvının sulu çözeltileriyle aynı anda ekstrakte etti. Biberiye türlerinde bulunan uçucu yağlar sadece gıda maddelerinde, parfümlerde veya kozmetik ürünlerde kullanılmamakta, aynı zamanda antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuvar, antitümör ve kemopreventif aktiviteler gibi biyolojik aktiviteler de sergilemektedir. [C4mim] C katyonu…
Devamı


20 Aralık 2020 0