Haemophilus – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Enantiyo Ayrımcılık – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

NMR çalışmaları, rasemik ibuprofen, p-metoksi mandelik asit ve Cbz korumalı fenilalaninin trietilamonyum tuzlarını içerecek şekilde genişletildi ve her zaman 1H’de konuğun ‘-metil sinyalinin veya Cbz-metil sinyalinin eşdeğer olmadığını gösterdi.  Yu vd. ya kiral katyon, kiral anyon ya da her ikisi ile kiral iyonik sıvılar bildirmişlerdir. Enantiopure ‘-hidroksi asitlerden kolayca elde edilen bir kiral boronat anyonuna…
Devamı


20 Aralık 2020 0