G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Partikül Aglütinasyon Testleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Yağış Ouchterlony’nin çift difüzyon (DD) yöntemi, antikor veya antijeni saptamak için kullanılabilir. İlk durumda bilinen bir antijen kullanılır ve ikinci durumda bilinen spesifikliğe sahip bir antikor kullanılır. Antikor ve antijen, agaroz jelde birbirine doğru yayılır ve bir dizi beyaz çökelti, pozitif bir reaksiyonu gösterir. Karşı immünoelektroforesans (CIE), bir elektrik alanında antijen ve antikorun birbirine doğru…
Devamı


24 Mayıs 2021 0