Fotomikrografi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İyonik Sıvılar ile Bitkilerden Aktif Bileşenlerin Süzülmesi – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Sonuçlar Bu çalışmada, sandal ağacını [C2C2im] [OAc] içinde çözerek ve ardından dietil eter ile ekstraksiyon yaparak sandal ağacı yağının ekstraksiyonu için verimli bir işlem gösterdik. Sandal ağacı yağı verimleri, geleneksel tekniklerin tipik veriminden (% 2.5-6.2) daha yüksek,% 3.9 ile 7.5 arasında değişiyordu. Pişirme süresinin 6 saatten 24 saate yükseltilmesinin ekstraksiyon verimi üzerinde hiçbir etkisi olmadı.…
Devamı


20 Aralık 2020 0