Antifosfolipid Sendromu – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İsoelektrik Noktasının Belirlenmesi – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

KAPILLAR BÖLGE ELEKTROFOREZ CZE’de proteinler, elektroforetik hareketliliklerindeki farklılıklara göre birbirinden ayrılır. Elektroforetik hareketlilik, bir proteinin moleküler yükünün ve hidrodinamik boyutunun bir fonksiyonudur. Belirli bir ortamda, elektroforetik hareketlilik, izoelektrik noktaya benzer şekilde proteinin kendine özgü bir özelliğidir. Bu nedenle hareketlilik, proteinleri birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Bu, nihai ürün ve ambalaj etiketlemesi için basit bir kimlik testi…
Devamı


1 Şubat 2021 0