G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Oktadesilsilan (ODS) Salmastralar – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Sıcaklık Etkileri NPC’de sıcaklığın etkisine ilişkin erken gözlemler, genel bir kural olarak, sıcaklıktaki bir artışın tutmada bir azalmaya yol açtığını gösterdi; ancak bu genelleme, çözücüdeki spesifik polar değiştiriciye bağlıdır; örneğin etanol, tutulmada bir artışa neden oldu. Daha yeni çalışmalar, sıcaklık etkilerinin durağan fazın doğasına bağlı olduğunu ve incelenen en polar fazın, sıcaklık artışıyla birlikte tutmada…
Devamı


14 Nisan 2021 0