Gelir Kaynağı – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

İşaretsiz Kantitatif Faktörler – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Tasarım deneylerinin varyansına dayanan hata tahmini, önemli etkiler olmadığında veya çok az olduğunda Dong’un algoritmasıyla benzer kritik etkilere yol açar. Bununla birlikte, örneğin Tablo 10’daki Rsw üzerindeki B faktörünün veya Tablo 11’deki MTS-t yanıtındaki D faktörününki gibi büyük bir etki mevcut olduğunda, hata Dong algoritmasına kıyasla fazla tahmin edilir. Lenth’in algoritmasını kullanırken, kritik etkiler, sahte…
Devamı


12 Ocak 2021 0