Mikrodiseksiyon – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN KAPILLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

VII. MEVZUAT YÖNETMELİĞİ Son on yılda CE, farmasötik analiz için olgun bir ayırma tekniği haline geldi. Literatürde farmasötik Ar-Ge laboratuvarlarından ve akademiden çok sayıda onaylanmış yöntem bildirilmiştir. Bilgiler, kimlik, API testi, saflık belirleme, enantiyomerik ayırma ve stokiyometri belirlemeyi kapsar (Bölüm 7). Ek olarak, stabilite gösteren sıvı kromatografik yöntemlerin geliştirilmesi sırasında CE sıklıkla ortogonal bir teknik…
Devamı


31 Aralık 2020 0