Atık Akışı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

DA–DAPI Bantlama – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

DA–DAPI Bantlama Kromozomlar flüoresan boya 4,6-diamino-2-fenil-indol (DAPI) ile boyandığında ve flüoresan olmayan karşı boya distamisin (DA) ile işlendiğinde, flüoresan C-bantlarının bir alt kümesi ortaya çıkar. 1, 9, 16 ve Y kromozomlarının heterokromatik bölgeleri ve 15. kromozomun proksimal kısa kolu çok parlak bir şekilde floresandır. Tek başına DAPI kullanmak, Q-bantlamaya benzer bir bantlama modeli üretir. Mekanizma…
Devamı


8 Haziran 2021 0