Mikroanjiyopatiler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ayrılma Zamanı – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İki Gauss şeklindeki tepe için, eğer çözünürlük R, = 1 ise, tepe noktaları etkili bir şekilde ayrılacak ve yalnızca% 2’lik bir örtüşmeye sahip olacaktır. 1.5 veya üzeri bir çözünürlükle, üst üste binme olmadan mükemmel bir ayrım vardır. Bununla birlikte, tepe şeklinde herhangi bir bozulma varsa, bu, bitişik tepeler arasında örtüşme olasılığını artıracaktır. Yukarıdaki denklemde, W,…
Devamı


11 Nisan 2021 0