Parazitler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Fenil Salmastralar – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 Salmastralar Alkil gruplarının 2 ve 8 karbon atomu arasında değiştiği alkilsilan ligandlı paketler genellikle bir ODS desteği üzerinde daha önce bir kromatografik ayırma geliştirildikten sonra kullanılır. Kısa alkil zincirlerinin sağladığı avantajlar, mobil fazda nispeten pahalı organik modifiye edicinin içeriğinin azaltılmasıyla bir ODS dolgusu ile karşılaştırılabilir bir k ‘değerinin elde edilebilmesi için bileşiklerin tutulmasının genellikle azaltılmasıdır.…
Devamı


14 Nisan 2021 0