Dijital Ekonomi – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dijital Ekonomi – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

10 Ağustos 2022 Dijital ekonomi ders notları Dijital ekonomi dersi Dijital ekonomi Makale 1
Veri Sürümleri

Dijital Ekonomi

Son birkaç on yılda bilgi işlem ve iletişimdeki devrim, teknolojik ilerlemenin ve bilgi teknolojisi kullanımının hızlı bir şekilde devam edeceğini göstermektedir. İnternetin büyümesi ve e-ticareti, hükümetlerde, toplumlarda ve ekonomilerde sosyal, ekonomik ve politik sonuçları olan temel değişiklikler yaratmaya başladı.

Bu ilerlemeler birçok önemli fırsat sunar, ancak aynı zamanda toplumun çeşitli alanlarında ve politika yapıcılar için geniş kapsamlı etkilere sahiptir. Sorunlar, diğer kaygıların yanı sıra ekonomik üretkenlik, fikri mülkiyet hakları, mahremiyetin korunması ve bilginin satın alınabilirliği ve bilgiye erişimi içerir.

Elektronik ticaret, yeni bir ekonomik büyüme dalgasının arkasındaki ivme olmayı vaat ediyor. E-ticaret, ürünlerin tasarlanma, pazarlanma, teslim edilme ve desteklenme biçimlerini temelden değiştirerek iş değerini zaten artırdı. Müşteriler, tedarikçiler, stratejik ortaklar, acenteler ve distribütörler gibi çeşitli paydaşların ilişkisi ve etkileşimi tamamen değişti.

Olumlu tarafı, e-ticaret yeni ekonomide bireyler ve işletmeler için fırsatlar yaratıyor. E-ticaret, kuruluşların işlem, satış, pazarlama ve reklam maliyetlerini azaltmalarına yardımcı oluyor. E-ticaret ayrıca işletmelerin günde 24 saat, haftada yedi gün, yılda 365 gün küresel pazarlara verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Faydaların çoğu, geliştirilmiş tüketici rahatlığı, genişletilmiş seçenekler, daha düşük fiyatlar ve hizmet ve ilişkiler için ortaklar, tedarikçiler ve hedeflenen müşterilerle daha iyi etkileşim fırsatından gelir. E-ticaret ayrıca toplu kişiselleştirme ve bire bir pazarlama yoluyla ürün tanıtımını da iyileştirdi.

Başta e-ticaret olmak üzere yeni bilgi teknolojilerinin benimsenmesinin, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik faaliyetlerin iş ortakları arasında daha yakın koordinasyonu gibi firma performansında iyileştirmelerle sonuçlanması beklenmektedir.

Özellikle e-ticaretin (özellikle B2B), çevrimiçi işlemlerin otomasyonu nedeniyle daha düşük koordinasyon veya işlem maliyetlerinin yanı sıra verimlilik ve verimlilik kazanımları ile sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. E-ticaretin ayrıca yeni pazarlara girişi ve mevcut pazarların genişletilmesini ve tedarikçiler ve müşterilerle sistemlerin daha fazla entegrasyonunu kolaylaştırması bekleniyor.

E-ticaret hızla büyümeye devam ederken, ekonominin sosyal ve ekonomik yapıları üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu değişikliklerin etkileri çeşitlidir ve hatta ülkeler arasındaki dijital uçurumu genişletebilir, ticaretin bileşimini değiştirebilir, işgücü piyasalarını bozabilir ve vergilendirmeyi değiştirebilir.

İnternetin e-ticaret için yaygın olarak kullanılmasının fikri mülkiyet hakları, mahremiyet koruması ve veri filtreleme vb. için sonuçları olabilir. Bu nedenle, dijital ekonomide, e-ticaretin kuruluşları ve toplumu nasıl etkilediğini ve sosyal çevreyi nasıl etkilediğini bilmek zorunlu hale geliyor. endişeler.

E-ticaretin bu etkilerinden bazıları kasıtsızdır ve toplumsal sonuçları olabilecek olumsuz iş ve kişisel koşullar yaratır. BİT’in sosyal ve ekonomik yönleri, 50 yılı aşkın bir süredir çok çeşitli araştırmacı ve uygulayıcılar tarafından incelenmiştir. Ancak, e-ticaretin etkileri daha önce hayal edilenden çok daha büyük.

Bu bölüm, dijital bir ekonomide e-ticaretin yarattığı çeşitli sosyo-ekonomik etkileri ve etkileri açıklamaktadır. Bölüm dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, dijital ekonominin tanımını ve bileşenlerini sunmaktadır.

E-ticaretin işletmeler için olumlu etkilerini tartışmaktadır. E-ticaretin sosyolojik etkilerinin ayrıntılarını tartışmaktadır. Dördüncü ve sonuç bölümü, e-ticaretin dijital ekonomideki ekonomik etkisini tartışıyor.


Dijital ekonomi ders notları
Dijital ekonomi pdf
Dijital ekonomi dersi
Dijital ekonomi özellikleri
Dijital ekonomi Makale
Dijital ekonomi ders İçeriği
Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi
Dijital Ekonomi Kitap


Yeni ekonomide esas olan, endüstriyel ekonomiden bilgi, maddi olmayan varlıklar ve hizmetler ile karakterize edilen bir ekonomiye doğru yapısal bir geçiş ve yeni iş organizasyonları ve kurumsal biçimlere doğru paralel bir değişimdir. Bu yeni ekonomi için “bilgiye dayalı ekonomi”, “sınırsız ekonomi”, “ağırlıksız ekonomi”, “ağ tabanlı ekonomi”, “dijital ekonomi”, “bilgiye dayalı ekonomi” ve “bilgiye dayalı ekonomi” gibi birçok yeni terim türetilmiştir. ağ bağlantılı ekonomi” birkaç isim.

Dijital ekonomi, iletişim, bilgi işlem ve bilginin bir birleşimidir. Yeni ekonomi temelde koordinasyon, yenilik, seçim ve öğrenme ile ilgilidir. Ağ bağlantılı bilgi işlem teknolojileri ve yeni iş modellerinin birleşimi, bugün dijital bir ekonomi oluşturmak için tamamen yeni pazarlar, endüstriler, işletmeler ve iş uygulamaları yaratıyor.

Yeni ekonomi veya dijital ekonomi, daha çok maddi olmayan varlıklar, bilgi, yenilik ve yaratıcılık biçiminde, ekonomik potansiyelin genişletilmesinde ve maddi şeylerden ziyade fikirlerin sömürülmesi üzerine kuruludur. Yeni ekonominin odak noktası, maddi girdiyi işlemekten maddi çıktıya, bilginin, fikri mülkiyetin ve maddi olmayan varlıkların yaratılması, ticareti ve dağıtımına doğru kaymaktadır.

Değişen üretim ve iş süreçleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) arasındaki simbiyoz, yeni, dijital ekonomiye doğru itici güçtür. Yeni ekonomiyi anlamanın anahtarı hizmetler ve hizmetlerin ölçümüdür. Modern sanayi kuruluşu, büyük ölçüde ürüne entegre edilmiş veya gömülü hizmet üreticisidir. Bu hizmet üretiminin büyük bir kısmı, bir biçimde bilginin kullanımıyla ilgilidir.

Dijital ekonominin temel unsurları şunlardır:

• bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) dijitalleşmesi ve yoğun kullanımı;
• bilginin kodlanması;
• bilginin metalara dönüştürülmesi; ve
• iş ve üretimi organize etmenin yeni yolları.

Bu, birçok bilginin ve birçok hizmetin çevrimiçi olarak mevcut olduğu anlamına gelir. Ağlara, şirket içi ve İnternet’e geniş çapta dağıtılmış erişim ve Bilgi Toplumunda yaşama ve çalışma becerileri dijital ekonominin temelidir. Yeni ekonomi, hizmetler ve BİT’in bir birleşimidir. Malone, Yates ve Benjamin, dijital ekonominin faydalarının toplum içinde eşit olarak dağılmadığına dair artan endişeyi detaylandırıyor.

İki ana endişe, teknolojik açıdan gelişmiş çalışanların dijital ekonomideki rolü ve bilginin dijitalleşmesi işletmelerin ve endüstrilerin yapısını değiştirdiği için fayda paylaşımının eşitliğidir.

Örneğin, eşitsizlik ve eğitim farklılıklarının çarpıcı biçimde genişlemesi ve farklı gruplar arasındaki erişim eşitsizlikleri, mükemmel işgücü piyasası senaryosunu takip ediyor gibi görünmektedir. Bu senaryoda, en kalifiye işçiler faydaların çoğunu alır, ancak hem firmalar hem de düşük vasıflı işçiler kaybetme eğilimindedir. Bu sosyo-ekonomik etkilerin çoğu bir sonraki bölümde tartışılacaktır.

 

Bir cevap

  1. BEYZA dedi ki:

    çok başarılı katkısı çok fazla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir