Kompleman Tahlilleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Deaminazın Aktivitesi – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

DENEY : Jelatinaz Aktivitesi Jelatin basit bir proteindir. Çözelti içindeyken 25 ° C’nin üzerindeki sıcak sıcaklıklarda sıvılaşır. Oda sıcaklığında veya altında katı hale gelir. Jelatinaz enzimini üreten bakteriler bir jelatin ortamında büyüdüğünde, enzim jelatin molekülünü parçalar ve ortam soğuk havalarda bile katılaşamaz. Jelatinaz üretimini saptamak için alternatif bir yöntem, yeşil bir jelatin emülsiyonu ile kaplanmış…
Devamı


23 Mart 2021 0