Kartuş Filtreleme – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 Kartuş Filtreleme – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Bir mikro ekranın hidrolik tasarımında altı faktör önemli kabul edilir: maksimum akış hızı, izin verilen yük kaybı, ortamın gözenekliliği, etkili batık yüzey alanı, tambur hızı ve beslemenin özellikleri. Bu faktörler, Boucher’in su için filtrelenebilirlik indeksinde sayısal olarak birleştirilmiştir [Boucher, 1946-471. Bu indeksin temeli, atinseptumdan sabit oranlı tarama için, H kafa kaybının logaritmasının, düşük-süzülmüş V ile…
Devamı


11 Aralık 2020 0