Jinekolojik Sitopatoloji – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Monoaminler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Monoaminler Monoaminlerin dokuz farklı metabolik türevinin ayrılması ve kantitasyonu, 0.07 M sodyum fosfattan oluşan bir mobil faz artı 0.1 mM EDTA-metanol (9: 1), pH 5.4, bir ODS durağan faz kullanılarak da tarif edilmiştir. Ters fazlı bir kromatografi kolonunun etkinliği ile güçlü bir asidik katyon-değişim kolonunun etkinliği arasında doğrudan bir karşılaştırma yapılmıştır. Yazarlar, ODS sütunu daha…
Devamı


27 Nisan 2021 0