Antifosfolipid Sendromu – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antifosfolipid Sendromu – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Hangi anti-DNA testi seçilmeli? İdeal tahlil, hastalık aktivitesini güvenilir bir şekilde yansıtmanın yanı sıra, lupus tanısı için yeterince duyarlı ve spesifik olmalıdır. Açıklanan üç testin tümü, aktif hastalığı olan hastalarda >%90 duyarlılıkla birinci kriteri karşılar. Özgüllük açısından, Crithidia ve Farr testleri (özgüllük >%90) ELISA’dan üstündür. ELISA tahlillerinin, düşük aviditeli antikorları saptama eğilimleri nedeniyle, lupusu olmayan…
Devamı


19 Haziran 2021 0