Verileri İşleme

d İstatistik ve Nokta İki Seri İlişkisi – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

d İstatistik ve Nokta İki Seri İlişkisi Meta-analizlerin sonuçlarının anlatı incelemelerinin sonuçlarıyla karşılaştırılmasında oldukça açıktır. İncelenen çoğu soru için, meta-analiz, tedavi etkisinin 0 olmadığını gösterir – ancak tedavi etkileri bazen oldukça küçüktür. Öte yandan, anlatı incelemeleri tutarsızdı. Bazı gözden geçirenler seçicidir; “metodolojik” gerekçelerle – genellikle tamamen varsayımsal bir yapıya sahip olan araştırmaları atarlar. Kalanlar tutarlı…
Devamı


24 Şubat 2022 0