Mikrodiseksiyon – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Amino Asitler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Boyut Dışlama Kromatografisi Şu anda, SEC kullanılarak 10 kDa’dan küçük peptitlerin ve proteinlerin çözünürlüğü yeterli değildir ve bu nedenle bu kromatografi modu, esas olarak peptitlerin büyük moleküler ağırlıklı materyalden, örn. triptik fragmanların hazırlanması sırasında veya ham fraksiyonlar için. Başka bir uygulama, kimyasal modifikasyondan sonra peptitlerin geri kazanılmasıdır, örn. alkilasyondan sonra alkilleyici ajanı çıkarmak için. Dar…
Devamı


23 Nisan 2021 0