Konu İçi Deneysel Tasarımlar – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

İyonik Güç – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Moleküllerin durağan faz ile hareketli faz arasındaki göçü, tüm kromatografi formlarında yüksek çözünürlük için zararlı olan bir faktör olan rastgele hareket veya difüzyon tarafından yönlendirilir. SEC’deki çözünürlük yalnızca difüzyona bağlı olduğundan, diğer kromatografi formlarından farklı olarak, sabit faz partiküllerinin optimizasyonu kütle transferini iyileştirmek için önemlidir. Kütle transferine zararlı faktörler üç ayrı türe ayrılabilir: partiküllerin gözeneklerindeki…
Devamı


11 Nisan 2021 0