Verileri İşleme

Tespit Olasılığı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Nicel Veri Görsel inceleme deneyi sırasında toplanan nicel veriler, başarısızlık oranı verilerini geliştirmek için kullanıldı. Çalışmanın ikinci yılında gerçekleştirilen deneyin başlı başına bir POD çalışması olmadığını belirtmek önemlidir, çünkü katılımcılardan tüm çukurları bulmaları istenmemiştir. Katılımcılardan yüzey anomalilerinin gerçek hasar olup olmadığını belirlemeleri istendi. Boeing tarafından belirtildiği gibi, bir perçin etrafındaki bir girinti, perçin sıkıldığında kompozitin…
Devamı


15 Ekim 2021 0