Akış Sitometrisi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Sorpsiyon Modeli – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Deplasman Modeli NPC’nin tutma mekanizmasına yönelik deneysel araştırmaların çoğu, sabit faz olarak silika kullanılarak gerçekleştirilmiştir, ancak son zamanlarda bu çalışmalar diğer polar bağlı destekleri (amino fazı) içerecek şekilde genişletilmiştir. Farklı polariteye sahip mobil fazlar kullanılarak yapılan deneysel retansiyon gözlemleri, hareketli faz moleküllerinden oluşan bir tek tabakanın sabit fazın yüzeyine adsorbe edildiğini öne süren bir model…
Devamı


14 Nisan 2021 0