Tehlikeli Madde Yönetimi – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Oestranlar – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ketosteroidler Testosteronun başlıca hidroksile metabolitlerini ayırmak için bir ODS durağan fazı kullanarak, 2p-, 6p-, 7a-ve 16a-hidroksitestosteronu çözmek için metanol-su başlangıç mobil fazı, ancak metanol-su-‘nun ikinci bir mobil fazı kullanıldı. testosteron ve androstenedionun ayrıştırılması için asetonitril gerekmiştir. Bununla birlikte, 7- ve 6p-hidroksitestosteronun temel ayrımına ulaşılamamasına rağmen, farklı seçicilik özelliklerine sahip bir ODS durağan fazının kullanımının daha…
Devamı


26 Nisan 2021 0