Eğimin Etkisinin Değerlendirilmesi – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

Yenileme Eğitimi – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Teknik Bilgi Kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehlikelere olası maruz kalma türleri; bu tehlikelere karşı insan tepkilerinin türleri ve bu tepkilerin tanınması; toksikoloji ilkeleri ve akut ve kronik tehlikeler hakkında bilgi; yeni teknolojinin sağlık ve güvenlik konuları. Buhar basıncı, kaynama noktaları, parlama noktaları, ph, diğer fiziksel ve kimyasal özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimyasal…
Devamı


20 Ekim 2021 0