SAHTE BULGULAR – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Risk Yazılımı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Olasılıksal Risk Değerlendirme Yazılımı Bu bölümün amacı, mevcut çeşitli olasılıksal risk değerlendirme (PRA) yazılım paketlerine genel bir bakış sağlamaktır. Bu paketlerin bazıları federal bir kurumdan sağlanan fonlarla geliştirildi ve bazılarını özel şirketler geliştirdi. Bu bölümün amacı, bir paket için diğerine tavsiyelerde bulunmak değildir. Li ve Pruessner (1) tarafından yazılan daha eski bir makale, bazı PRA…
Devamı


30 Eylül 2021 0