NİCELLİK – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Hemolitik Testler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Numune dilüsyonuna karşı liziz yüzdesinin grafiğini çizerek elde edilen eğriyi tanımlayan von Krogh denklemi kullanılarak, %50 hemoliz elde etmek için gereken numune dilüsyonu hesaplanır ve ilk numune dilüsyonu dikkate alındıktan sonra bu değer CH50 birimlerine çevrilir. Elde edilen CH50 birimi, hücreleri duyarlı hale getirmek için kullanılan antikorun miktarına ve doğasına, eritrosit konsantrasyonuna ve kırılganlığına, iyonik…
Devamı


17 Haziran 2021 0