G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

IL Hareketsizleştirilmiş Adsorbanların Hazırlanması ve Karakterizasyonu – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

En bilinen ve yaygın olarak kullanılan özütleyici olarak, ticari olarak temin edilebilen Aliquat® 336 veya [A336] Cl, daha önce “IL” olarak tanınmamasına rağmen, metal iyonlarının ayrılmasında iyonik sıvı olarak kullanılan tipik bir özütleyicidir. Son zamanlarda, Aliquat® 336’nın benzer yapısına sahip fosfonyum tipi bileşikler bir dizi Cyphos® IL olarak adlandırıldı. Bunların arasında, Cyphos® IL 101, Pd…
Devamı


20 Aralık 2020 0