İletişim Planı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

KOLON TÜRLERİ – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Mobil faz pH’ı 10’dan büyük veya 2’den düşükse, erimiş silikanın mobil fazda kademeli olarak çözündüğü de bilinmektedir. Ayrıca, bazı analitler, numune enjeksiyonu sırasında poliimid kaplama üzerine adsorbe edilerek numunede çapraz kontaminasyona neden olabilir. Teflon kaplama, UV şeffaftır ve bileşiklerin çoğunu emmez. Teflon kaplı erimiş silika boru, bir saptama penceresi imal edilmeden doğrudan UV saptaması için…
Devamı


10 Şubat 2021 0