Suda Çözünen Vitaminler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İlaç veya Biyobelirteç Konsantrasyonunda IL-Bazlı ABS – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ventura vd, Bacillus sp tarafından üretilen bir lipolitik enzimin saflaştırılmasını bildirdi. ITP-001. Yazarlar tarafından gerçekleştirilen saflaştırma adımlarını gösteren bir şema Şekil 5.6’da verilmektedir. Dört IL, 1-butil-3-metilimidazolium disiyanamid ([C4mim] [N (CN) 2]), 1-butil-1-metilpirolidinyum klorür ([C4mpyr] Cl), [C4mim] Cl ve 1-metil- Çevre koşullarında lipaz ekstraksiyonunu gerçekleştirmek için ABS’yi hazırlamak için pH D 7’de bir fosfat tampon solüsyonu…
Devamı


20 Aralık 2020 0