Antinükleer Antikor – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Florimetrik Tespit – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Florimetrik Tespit 4-hidroksi-3-met-ilfeniletilenglikol, 4-hidroksi-3-metoksifenilasetik asit ve 5-hidroksiindol-3-asetik asit dahil olmak üzere biyojenik aminlerin diğer birkaç metabolitinin tespiti de +0,80 V elektrot potansiyeli kullanılarak tespit edilir. Ag-AgC1 referans elektrodudur. Geleneksel amperometrik elektrokimyasal detektörler kullanılarak biyojenik aminler için minimum tespit limitinin genellikle 10-100 pg aralığında olduğu kabul edilir. Elektrokimyasal tespitte nispeten yeni bir gelişme, farklı potansiyellerde çalıştırılan…
Devamı


27 Nisan 2021 0