Denetim ve Raporlama Formatı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Neoplastik Olmayan Hastalık – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

EM, H&E bölümünde zayıf bir şekilde farklılaşmış görünen tümörlerde en büyük değere sahiptir: bunlar, beklenen belirteçler için zayıf veya negatif immün boyanma gösterme eğiliminde olacaktır ve bu nedenle bir H&E tanısının immünohistokimyasal doğrulaması eksik olabilir. EM ayrıca, immün boyama, belirsiz antikor özgüllüğü, boyamanın zayıf pozitif veya negatif olup olmadığına dair belirsizlik veya beklenmedik (“anormal”) boyama…
Devamı


4 Mayıs 2021 0