Lökotrienlerin Tespiti – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İzoelektrik – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İzoelektrik LC, nihai ürünün saflaştırılmasında yaygın olarak kullanılır, ancak tek bazlı çözünürlüğe ulaşmanın zorluğu nedeniyle ürünün saflığını analitik olarak test etmek için kullanılamaz. Benzer şekilde, CZE ve MEKC yöntemleri yalnızca 10 bazdan daha kısa olan nükleositleri, nükleotidleri ve tek sarmallı oligomerleri çözebilir. Daha büyük ODN’ler neredeyse eşit yük-kütle oranlarına sahiptir ve bu nedenle CGE’nin eleme…
Devamı


29 Ocak 2021 0