Parazitler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Fosfolipidler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Benzil, nitrobenzil, fenasil, p-bromofenasil, metoksifenasil, I-naftilamid ve 2-naftalasil türevleri, 254 nm dalga boyunda UV detektörleri ile izlenebilir ve yaklaşık 4 ng’lik bir alt tespit limiti öneren hassasiyetler rapor edilir. Yağ asitlerinin 2-naftasil türevlerinin flüoresan tespiti ayrıca sırasıyla 290 nm ve 450 nm’lik eksitasyon ve emisyon dalga boyları ile de kullanılabilir ve bu, gelişmiş tespit hassasiyeti…
Devamı


23 Nisan 2021 0