Kompleman Tahlilleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Numune Hazırlama ve Uygulama – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

M. tuberculosis (MTB) kompleksi, nükleik asit fosfat (NAP testi) içeren bir BACTEC flakonuna pozitif bir flakondan bir alikot aşılanarak diğer mikobakterilerden farklılaştırılabilir. GI değerinde artış veya azalma olmaması, MTB kompleksinin varlığını gösterir. Sistem ayrıca MTB kompleks izolatlarının antibiyotik duyarlılık testi için de kullanılabilir. BACTEC 9000 MB Sistemi (Becton Dickinson), mikobakterilerin klinik örneklerden hızlı izolasyonu için…
Devamı


14 Mayıs 2021 0