Arındırma Yöntemleri – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Arındırma Yöntemleri – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ters faz modu, kimyasal olarak sentezlenmiş oligonükleotitleri, gerekli oligonükleotit üzerinde kasıtlı olarak kararsız bir lipofilik koruma grubu bırakarak saflaştırmak için kullanılabilir; bu, böylece güçlü bir şekilde tutulur ve daha polar reaksiyon yan ürünlerinden ayrılabilir. Daha sonra, lipofilik koruma grubu kimyasal olarak uzaklaştırılarak doğal yapı yeniden oluşturulabilir. Ters Fazlı İyon Çifti HPLC Ters fazlı iyon çifti…
Devamı


22 Nisan 2021 0