Askorbik Asit – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İstatistiksel Çaplar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İstatistiksel Çaplar Eşdeğer küre” ilkesinin istisnaları vardır. Bunların örnekleri, mikroskop sayma yöntemiyle ilgili istatistiksel çaplardır. Mikroskopta görüntülendiğinde, parçacık iki boyutlu görünür ve bu görüntüde, parçacık boyutunun bir tahmini birkaç yolla yapılabilir. Martink çapı M, parçacığın görüntüsünü ikiye bölen çizginin uzunluğudur. Çizgi herhangi bir yönde çizilebilir, ancak bir kez seçildikten sonra, dağıtımdaki tüm ölçümler için yön…
Devamı


14 Aralık 2020 0