Temellendirilmiş Teori – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Test Koşulları ve Kalibratörler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Test Koşulları ve Kalibratörler Antikor veya antikorların konsantrasyonu, klinik amacı için testin çalışma aralığını optimize etmek için seçilir, genel olarak daha düşük analit konsantrasyonları için daha düşük antikor konsantrasyonları gerekir. Standart eğrinin dik kısmı ve en yüksek hassasiyet aralığı, konsantrasyon aralığına karşılık gelmelidir. Çalışma aralığının sınırlamaları olduğu sonucu çıkar, örn. onkoloji için tasarlanmış bir insan koryonik…
Devamı


9 Haziran 2021 0