Atık Akışı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

İyon Seçiciler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İyon Seçici Elektrotlar Teori Bir potansiyometrik hücre ve potansiyel kaynakları Bir potansiyometrik ISE ile bir ölçüm yapmak için dört eleman gereklidir: Bir ölçüm yarım hücre. Referans yarım hücre. Tuz köprüsü veya eşdeğer elektrik bağlantısı. Bir ölçüm cihazı. Bu düzenlemenin şematik bir görünümü Şekil 40.1’de gösterilmektedir. Fonksiyonel elektrot (hücre), bir ölçüm elektrotu ve bir referans elektrot…
Devamı


9 Haziran 2021 0