Polietilen Glikol Kullanan Yöntemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Triasilgliseroller – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Triasilgliseroller Yıkama zirveleri, hareketli bir tel alev iyonizasyon detektörü ile izlendi. Karaciğerde bulunan nötr lipidlerin ve serbest yağ asitlerinin benzer bir ayrımı, sabit bir silika fazı kullanılarak gösterilmiştir. Bu sistemde 2,2,4-tri-metilpentan-tetrahidrofuran-formikasitin (90: 10: 0.5) bir mobil fazı, bir kırılma indisi detektörü ile birlikte kullanıldı ve tepe başına -0.5-1.0 pg’lik bir alt tespit limiti sağladı. .…
Devamı


24 Nisan 2021 0