Lenfosit ve Plazma – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Bakteriyolojide Mikroskopi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilgisayar destekli mikroskopi cihazları, sitologların eğitimine yardımcı olarak ve kalite kontrol verilerini kaydetmek için kullanılmıştır, ancak henüz çoğu laboratuvarda rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Telepatoloji ve telekonferans, coğrafi olarak uzak birden çok kullanıcı arasındaki gerçek zamanlı bağlantılardan yararlanarak eğitim, meslektaş veya uzman incelemesi ve kalite değerlendirmesi için etkileşimli istişarelere olanak tanır. Yardımcı Teknikler Sitomorfolojik değerlendirme bazen…
Devamı


10 Mayıs 2021 0