Denge Akısı Modelleri – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Denge Akısı Modelleri – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Gözeneklerin dairesel, eşit uzunlukta ve yarıçapta olduğu varsayılırsa ve ana akış yolunun hacmi, geçen filtratın hacmi ile doğru orantılı olarak azalırsa, denklem sabitlerini şu şekilde genişletmek için bir kütle dengesi ve Poiseuille yasası kullanılabilir. Burada N, gözeneklere birim hacim cinsinden kütle olarak giren askıda katı konsantrasyonu, h, akış kanalının derinliği, np gözenek sayısı, dp filtrasyondan…
Devamı


14 Aralık 2020 0