Kompleman Tahlilleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ekstraselüler Ortamdan Katma Değerli Bileşiklerin Bileşiklerin Ekstraksiyonu / Saflaştırılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Deney koşullarının optimizasyonu, sıcaklık, pH ve dengeleme süresi gibi dış koşullar değiştirilerek de araştırıldı. Optimal koşullar altında, bu yeni yöntem, tek adımlı bir ekstraksiyonda çoğu katışkı giderirken gerçekten de hedef malzemeleri saflaştırma yeteneğine sahipti. Önerilen IL bazlı ABS’nin potansiyelini gerçekten değerlendirmek için yazarlar, polietilen glikol (PEG) polimerlerini ve inorganik tuzları birleştiren diğer ABS’yi de inceledi.…
Devamı


20 Aralık 2020 0