Ekstraselüler Ortamdan Katma Değerli Bileşiklerin Bileşiklerin Ekstraksiyonu / Saflaştırılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ekstraselüler Ortamdan Katma Değerli Bileşiklerin Bileşiklerin Ekstraksiyonu / Saflaştırılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (17) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Ekstrasellüler sıvı nedir Hücre içi ve dışı iyon konsantrasyonları Hücreler arası sıvı İnterstisyel sıvı İntravasküler sıvı Nedir Transsellüler sıvı Nedir Vücut sıvı bölmeleri 0
Kompleman Tahlilleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Deney koşullarının optimizasyonu, sıcaklık, pH ve dengeleme süresi gibi dış koşullar değiştirilerek de araştırıldı. Optimal koşullar altında, bu yeni yöntem, tek adımlı bir ekstraksiyonda çoğu katışkı giderirken gerçekten de hedef malzemeleri saflaştırma yeteneğine sahipti.

Önerilen IL bazlı ABS’nin potansiyelini gerçekten değerlendirmek için yazarlar, polietilen glikol (PEG) polimerlerini ve inorganik tuzları birleştiren diğer ABS’yi de inceledi. IL-bazlı ABS’nin üstünlüğünü göstermekten ziyade elde edilen sonuçlar ayrıca IL’lerin sağladığı ince ayar kapasitesini ve seçiciliği de gösterdi.

Yazarlar, her iki katma değerli bileşiğin aynı anda ekstraksiyonunu önermemelerine rağmen, sonuçlar, hem antrakinonları hem de aloe polisakkaritleri tek bir adımda ayırmanın ve geri kazanmanın mümkün olacağını açıkça göstermektedir.

Hem aloe antrakinonlar hem de polisakkaritler, doğal bitkilerde aloe antrakinonların ve diğer aktif bileşenlerin büyük ölçekli saflaştırılması için bu yöntemin büyük potansiyelinin altında yatan tercihli ABS fazından kolayca çıkarılabilir.

Son olarak ve literatürde yaygın olarak bulunmasa da, sürdürülebilirlik kavramı tarafından iddia edildiğimiz bir çağda, yazarlar daha fazla kullanım için tuzu ve IL’yi geri kazandılar.

Ribeiro vd. IL-bazlı ABS kullanılarak mate ve çay matrislerinden saponin ve polifenollerin ekstraksiyonuna odaklandı. Saponinler, bitkiler aleminde büyük ölçüde dağılmış olan ve bitkilerdeki savunma işlevleriyle ilişkilendirilen yapısal olarak çeşitli bileşikler sınıfıdır.

Pek çok farklı saponin, çeşitli bitki kaynaklarından izole edilmiştir ve ilginç fizikokimyasal (köpük üretimi, emülsifikasyon, çözünürlük, tatlılık ve acılık) ve biyolojik (hemolitik, antimikrobiyal, insektisit ve yumuşakça öldürücü) özellikler sergilemektedir. Bu nedenle, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrileri gibi birçok uygulamada ticari olarak araştırılırlar.

Ekstrasellüler sıvı nedir
İntravasküler sıvı
İntravasküler sıvı Nedir
Transsellüler sıvı Nedir
İnterstisyel sıvı
Hücre içi ve dışı iyon konsantrasyonları
Hücreler arası sıvı
Vücut sıvı bölmeleri

Ribeiro vd. kurutulmuş yapraklardan ve çayın toprak üstü kısımlarından istenen bileşiklerin doğrudan ekstraksiyonunu ve IL’lerin sulu çözeltileri ile matris matrislerini gerçekleştirdi. Sadece birkaç IL’nin test edildiği Tan ve ark.’nın çalışmalarının aksine, bu çalışmada, yan zincirlerde değişken uzunluklu imidazolyum bazlı IL’lerden daha sürdürülebilir IL’lere kadar geniş bir IL listesi prova edildi. koliniyum katyonu üzerinde.

Bu IL katyonları, ekstraksiyon verimleri üzerindeki IL anyon etkisinin sonucunu çıkarmak için birkaç anyonla birleştirildi. Sıcaklık, çalkalama hızı, ekstraksiyon süresi ve çözücü / hammadde oranı gibi harici deneysel değişkenler de değerlendirildi [16]. İlginçtir ki, test edilen koşullar altında araştırılan IL’lerin çoğu, geleneksel olarak kullanılan yöntemden (ağırlıkça% 30 etanol sulu çözelti) daha yüksek özütleme verimliliği sağladı.

Bazı yazarlar ABS’nin saponin konsantrasyonu için etkili bir yöntem olarak kullanılmasını zaten bildirmişlerdir: Han ve ark. [20], salin bakımından zengin fazda saponinleri konsantre etmek için bir polietilen glikol (PEG 4000) ve Momordica charantia’nın sulu bir özü ile K2HPO4 ABS kullandı.

Bu düşünce çizgisinde Ribeiro ve ark. IL bazlı ABS kullanılarak kolinyum klorürün sulu çözeltilerinden (hedef bileşikleri içeren) saponinlerin ve fenolik bileşiklerin konsantrasyonunu açıkladı.

İki inorganik tuzun, Na2CO3 ve K3PO4’ün performansı da değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar, en yüksek çay saponin ekstraksiyon katsayılarının kolinyum klorürden ([Ch] Cl) oluşan ABS ile elde edildiğini, mate saponinlerde ise etanol ve Na2CO3 ile oluşturulan ABS’nin daha iyi sonuçlara yol açtığını ortaya koymuştur.

Çay ve mate polifenollerinde en iyi sonuçlar [Ch] Cl ve Na2CO3’ten oluşan ABS ile elde edildi [16]. Bu sonuçların bir özeti Şekil 5.3’te verilmektedir.

Son olarak ve çoğu IL’nin tam karışabilirliğinden yararlanılarak, IL bakımından zengin fazda bulunan saponinler ve fenolik bileşikler, iki karışmayan sıvı fazın oluşumunu teşvik eden ikinci ve daha hidrofobik bir IL (kolinyum bistriflimid) ilavesiyle geri kazanıldı. Bu yaklaşımla hem saponinler hem de fenolik bileşikler sulu fazda geri kazanıldı.

Ekstraselüler Ortamdan Katma Değerli Bileşiklerin

Ekstraksiyonu / Saflaştırılması

Biyokimyasalların üretimi, günümüzde metabolik yol mühendisliği için mevcut olan modern genetik araçlar tarafından motive edilmiştir. Bu ilerlemeye rağmen, bazı biyo-esaslı süreçler, esas olarak ürün engellemesine bağlı olarak, sınırlı üretkenlikten muzdariptir, bu nedenle önemli ölçüde aşağı akış işleme maliyetlerine, yüksek atık su hacimlerine ve verimde azalma olması durumunda artan bir substrat maliyetine yol açar.

Sonuç olarak, hücre biyoteknolojisinde seçici yerinde ürün kurtarmaya (ISPR) izin veren geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi zorunludur. Biyokimyasal üretime bağlı olarak ABS dahil olmak üzere çeşitli ISPR teknikleri önerilmiştir [21]. Son 10 yılda, ISPR teknolojisi ile birlikte fermantasyonları açıklayan yaklaşık 140 makale yayınlandı.

Bunlardan, 2-feniletanolün biyo-üretimine odaklanan yalnızca bir çalışma, iki fazlı bir sistemin uygulanması yoluyla ürünü geri kazanmak için IL’leri kullandı. Bununla birlikte, sadece bistriflimid ve hekzaflorofosfat anyonlarına dayanan ve ortam koşullarında su ile iki faz oluşturan hidrofobik IL’ler araştırılmıştır.

Bununla birlikte, biyoürünlerin geri kazanılması için polimer-tuz veya tuz-tuz ABS kullanımı üzerine birkaç inceleme yayınlanmıştır ve bu tekniğin büyük potansiyelini açıkça göstermektedir. Bu bağlamda, bu alan, IL tabanlı ABS ile hala keşfedilmesi gereken devasa bir yolu temsil etmektedir.

Alanın olgunlaşmamış olmasından dolayı, bu bölümde, fermantasyon et suyunun ön saflaştırıldığı yerinde ürün geri kazanımının ilk mevcut örneklerini seçtik ve ancak o zaman biyopürünün ekstraksiyonu / saflaştırılması gerçekleştirildi.

Seçilen makaleler, biyofarmasötik bileşiklerin, özellikle Streptomyces aureofaciens ve penisilin G’den tetrasiklin ve enzimlerin, yani Bacillus sp. ITP-001 ve Escherichia coli’den iki farklı alkol vardır.

Genellikle organik ve uçucu çözücüler kullanılarak gerçekleştirilen sıvı-sıvı veya katı-sıvı ekstraksiyonları genellikle yaygın antibiyotiklerin fermentasyon et suyundan ekstraksiyonu ve saflaştırılması için kullanılır. Bu teknikler basit, düşük maliyetli ve yüksek bir saflık düzeyine yol açmasına rağmen, organik bileşiklerin kullanımı, çevre ve insan sağlığına zararlı olan uçucu ve tehlikeli doğaları nedeniyle büyük dezavantajlar sergilemektedir.

Sonuç olarak, daha iyi huylu sıvı-sıvı ekstraksiyonunun geliştirilmesi gerekir. Pereira vd. Streptomyces aureofaciens’in fermente et suyundan tetrasiklinin ekstraksiyonu / saflaştırılması için IL bazlı ABS’nin kullanıldığını gösterdi. Fermentasyon işleminin sonunda, fermente edilmiş et suyu süzüldü ve sonra santrifüjlendi. Bu işlemden elde edilen süpernatan, aşağıda açıklanan bölümleme çalışmalarında kullanılan son pH 4,27 ve tetrasiklin konsantrasyonu 0,175 g / L sundu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir