KLİNİK KİMYA – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antikor Avidite Testleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Nitroselüloz membran, antikorun membrana sabitlenmiş antijenlere bağlanmasına izin vermek için hastanın serumu ile inkübe edilir. Enzim etiketli anti-insan immünoglobulin daha sonra ELISA’dakine benzer bir prensipte eklenir. Uygun yıkama adımları dahildir. Substratın eklenmesi üzerine, spesifik antikorun mevcut olduğu antijen bantları görünür hale gelir. Teknik, tek viral veya bakteriyel proteinlere karşı antikor veya antijenik epitopların tespit edilebilmesi…
Devamı


25 Mayıs 2021 0