Olasılık ve İstatistik Üzerine – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Değerlendirme Yöntemi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Bir alternatif, potansiyel olarak en zayıf prognostik özellikleri sağlayan ‘en kötü’ veya en zayıf şekilde farklılaşmış alanı kullanmaktır. Büyüyen kenarı seçmek, iğne çekirdeği biyopsileri veya prostatın trans-üretral rezeksiyonları gibi bazı doku hazırlama biçimlerinde neredeyse imkansızdır. Ayrıca, hem TLI hem de BrdULI yöntemleri, nükleotidlerin çekirdeğe erişimini sağlamak için taze dokunun çok küçük parçalara kesilmesini gerektirir. Yine,…
Devamı


8 Mayıs 2021 0