Değerlendirme Yöntemi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Değerlendirme Yöntemi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Mayıs 2021 Grafik derecelendirme yöntemi Performans değerlendirme süreci Aşamaları PERFORMANS DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri Performans ölçüm örnekleri Sıralama Yöntemi Nedir 0
Piyasa Karmaşıklığı – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Bir alternatif, potansiyel olarak en zayıf prognostik özellikleri sağlayan ‘en kötü’ veya en zayıf şekilde farklılaşmış alanı kullanmaktır. Büyüyen kenarı seçmek, iğne çekirdeği biyopsileri veya prostatın trans-üretral rezeksiyonları gibi bazı doku hazırlama biçimlerinde neredeyse imkansızdır.

Ayrıca, hem TLI hem de BrdULI yöntemleri, nükleotidlerin çekirdeğe erişimini sağlamak için taze dokunun çok küçük parçalara kesilmesini gerektirir. Yine, “büyüyen kenarın” değerlendirildiğinden emin olmak neredeyse imkansızdır.

Resmi bir sayım yapılıyorsa, yeterli sayıda hücre bölümü bir bütün olarak temsil edecek şekilde değerlendirilmeli, böylece alan seçiminin etkisi azaltılmalıdır, oysa işaretleyicinin sıklığı için bir tahmin yapılıyorsa, o zaman tüm bölüm değerlendirilir. Otomatik sistemler, tüm bölüm boyunca seçilen alanlarda resmi bir değerlendirme yapma avantajına sahiptir.

Hangi değerlendirme yöntemi kullanılmalıdır?

Nihai sonuca ulaşmak için kullanılan kriterleri tanımlamadan bir yayılma değerlendirmesi yapmak artık uygun değildir. Boyama yoğunluğunun önemli bir özellik olup olmadığına karar vermek önemlidir.

Açıkçası, bu, mitozları veya AgNOR’ları değerlendirmek için bir değerlendirme olmayacaktır, ancak immünohistokimyasal bazlı markörlerle, PCNA durumunda olduğu gibi, normal baz seviyesinin üzerinde protein ekspresyonunda bir artışı temsil edebilir. Boyamanın yoğunluğu ilgili ise, o zaman bir sayım veya boyanmış hücrelerin oranının bir tahmini ile birleştirilmelidir.

Herhangi bir markörün doğru miktarının belirlenmesi, hem markörü ifade eden hem de ifade etmeyen hücrelerin resmi bir sayımının yapılmasını gerektirir, böylece bir “proliferatif indeks” sağlar. Bir sayımın yapıldığı yayınlara hızlı bir bakış, değerlendirilen toplam hücre sayısındaki önemli farklılıkları ortaya koymaktadır.

İstatistiksel olarak doğru olması için, sayma hatasını kabul edilebilir bir düzeye indirmek için yeterli sayıda hücre değerlendirilmelidir; bu genellikle% 5’ten az olarak kabul edilir. Yalnızca birkaç hücre değerlendirilirse, sonuç gerçek proliferatif aktiviteyi önemli ölçüde fazla tahmin edebilir veya düşük tahmin edebilir.

Değerlendirmeye dahil edilen hücre sayısı arttıkça, bu hata kademeli olarak azaltılır. Sayılacak hücre sayısı için evrensel bir rakam, tüm farklı işaretleyicilere ve farklı doku türlerine uygulanamaz.

Performans değerlendirme Nedir
Performans ölçüm yöntemleri
PERFORMANS DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri
Grafik derecelendirme yöntemi
Performans Değerleme Yöntemleri
Performans değerlendirme süreci Aşamaları
Sıralama Yöntemi Nedir
Performans ölçüm örnekleri

Genel olarak, hem heterojen dokularda hem de belirteç gösterme insidansı düşük olduğunda sayımların artırılması gerekir. Örneğin, MIB1, G0 dışında hücre döngüsünün tüm fazlarındaki hücreleri tespit ederken, bir mitotik indeks olayları yalnızca hücre döngüsünün sınırlı bir bölümünde “tespit eder”.

Bu nedenle, herhangi bir doku parçasında, MIB1’i ifade eden hücrelerin oranı, mitoz geçirenlerden çok daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, her iki belirteç için aynı kabul edilebilir hata seviyesini elde etmek için, mitotik aktivite indeksi için değerlendirilen toplam hücre sayısının MIB1 sayımından çok daha fazla olması gerekir.

Sayma yöntemlerini karşılaştırmaya yönelik çok az yayınlanmış çalışma vardır, ancak genel olarak 1000 hücrenin üzerindeki sayımların sayım hatasını kabul edilebilir bir düzeye düşürdüğü görülmektedir.

Bazen iğne çekirdeği biyopsileri gibi çok küçük numunelerde veya ilgi konusu lezyon incelenen dokunun sadece küçük bir kısmını oluşturduğunda, bu kadar çok hücre saymak bir problem olabilir, örn. in situ meme duktal karsinomu veya diğer epitelyal neoplazmalar. Bu gibi durumlarda, proliferatif aktivitenin doğru bir kaydını elde etmek için birden fazla doku düzeyini değerlendirmek gerekli olabilir.

Daha önce bahsedildiği gibi, proliferatif bir işaretleyiciyi değerlendirmek için harcanan zamanı, sağladığı bilgi miktarı ile dengelemek önemlidir. Daha fazla hücreyi değerlendirmek doğruluğu artırsa da, genellikle pratik değildir ve tekniği meşgul bir histopatolog için kesinlikle sevdirmeyecektir.

Kriterleri tanımlayan yarı niceliksel değerlendirmeler, göreceli değerlendirme hızları ve daha niceliksel olarak değerlendirilen belirteçlerle iyi korelasyon gösterdikleri için popüler hale geliyor. Yıllarca mitozlar sayıldı ve yüksek güç alanı başına ifade edildi, bu da kendi içinde yarı niceliksel bir değerlendirmedir.

Hem meme hem de düz kas tümörleri için prognostik bilgiler, yüksek güç alanlarının kullanımını korurken, mitoz sayımına daha sıkı bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Artık kaç HPF’nin inceleneceği ve bölümün hangi alanının değerlendirileceğine dair yönergeler var.

Farklı mikroskoplar arasında HPF’lerin boyutundaki önemli farklılıklar. Ayrıca not edildi, bu nedenle mitotik sayımı yapmak için kullanılan HPF alanını alıntılamak önemlidir. Bu genel yönergeleri takip ederek, gözlemciler arası değişkenlikte önemli bir azalma sağlanmıştır.

Yarı niceliksel bir değerlendirme kullanılıyorsa, bunun sadece bir tahmin olduğunu ve sonuçların çok kesin olmaması gerektiğini hatırlamak önemlidir; çeyrekler kullanımı genellikle yeterlidir. Bu tür değerlendirmenin avantajı, tüm bölümün değerlendirilebilmesi için yeterince hızlı yapılabilmesi ve böylelikle bölümün hangi alanının incelendiğini tanımlama ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır.

Uygunsa, toplam bir skor vermek için boyama yoğunluğunun bir ölçüsü boyama hücrelerinin oranıyla birleştirilebilir.
Farklı değerlendirme yöntemlerinin doğrudan karşılaştırması ve hem tekniğin hem de değerlendirmenin yerleşik belirteçler için ne kadar sürdüğü gösterilmektedir.

Kontroller

Herhangi bir teknikte olduğu gibi, prosedür boyunca kontrollere sahip olmak önemlidir. Yalnızca metodolojik kontrol bölümleri gerekli olmakla kalmaz, aynı zamanda örnekler arasında işaretleyicilerin hem gösterilmesi hem de değerlendirilmesinde tutarlılığı sağlamak için kontroller yapılmalıdır.

Bir proliferasyon belirteci gösterirken her zaman kontrol materyali dahil edilmelidir. Testler arası tutarlılığı izlemek için bir çalışma boyunca aynı kontrol bölümleri kullanılmalıdır. Spesifik doku elemanlarının boyama modelleri bilindiğinde dahili kontroller de gösterim kalitesini kontrol etmek için çok faydalıdır.

Ayrıca, bölümler daha kalın olduğunda (ve dolayısıyla boyama daha yoğun olduğunda) veya fiksasyon yöntemi yetersiz olduğunda “skor” a ayarlamalar yapmak için de kullanılabilirler.

Değerlendirme prosedürünün tekrar üretilebilirliği, herhangi bir çalışmanın veya bireysel vakanın ‘kalite kontrol’ yönünün bir parçası olarak dahil edilmelidir. Yeni bir belirteç veya yeni bir değerlendirme yöntemi sunuluyorsa veya birisi daha önce çoğalma aktivitesini değerlendirmediyse, değerlendirme deneyimli bir ‘değerlendirici’ tarafından da yapılmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir